Подари си качеството, което заслужаваш с Papia
Купи тоалетна хартия Papia на стойност минимум 12.95 лв, регистрирай касовата бележка и може да спечелиш 1 от 14 прахосмукачки робот Roomba 676 с WI-FI управление
Купи тоалетна хартия Papia на стойност минимум 12.95 лв, регистрирай касовата бележка и може да спечелиш 1 от 14 прахосмукачки робот Roomba 676 с WI-FI управление
Награди
Прахосмукачка робот
Roomba 676
с WI-FI управление
  • iAdapt e система за почистване и навигация, която анализира пространството с помощта на десетки сензори.
  • С мобилното приложение iRobot Home можете да контролирате Roomba 676 дистанционно. Благодарение на функцията "програмиране на почистването" можете да изберете ден и час, в който желаете роботът да почиства.
  • Roomba 676 използва две срещуположно въртящи се четки, поставени в основата на робота и събира изключително ефективно всякакви замърсявания по пода.
Как да участвам?
  • Купи тоалетна хартия Papia (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 12,95 лв с ДДС и регистрирай касовата бележка. С всяка нова регистрирана касова бележка увеличаваш шанса си в тегленията за една от модерните ни награди.
  • Регистрирай стойността, номера на касовата бележка и твоят мобилен телефонен номер.
  • С регистрацията на ЕДНА касова бележка участваш в седмичните тегления за една прахосмукачка робот Roomba 676 с WI-FI управление.
ПАЗИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА ДО КРАЯ НА ИГРАТА!
Правила

Правила за участие в играта на PAPIA
“Игра на PAPIA -Подари си качеството което заслужаваш с PAPIA”

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА:

I. Организатор на Играта (Промоцията) е Хайат България Кемикъл ЕООД с ЕИК 115215489, с търговски адрес: гр. Варна ЗПЗ, тел: 052/501717. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по- долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.papiapromo.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да попълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.papiapromo.bg

II. Период на Промоцията (Играта): 12.10.2020 - 30.11.2020 г. включително. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

III. Продукти, участващи в Промоцията: тоалетна хартия PAPIA, независимо от вида и опаковката.

IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.papiapromo.bg за периода на Промоцията (Играта).

ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Хайат България Кемикъл EOOД както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

VI. За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата касова бележка.

VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията (Играта) по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

VIII. Участвайки в тази Промоция (Игра), участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.

IX. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМЕОЦИЯТА /Играта/:

Стъпка 1: Купи тоалетна хартия PAPIA (независимо от вида и опаковката) на обща стойност минимум 12,95 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на тоалетна хартия с марката PAPIA на общата стойност от не по-малко от 12,95лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка. На касовата бележка ясно и четливо трябва да са посочени:

-наименование на продукта и марката

-стойност на продукта

-дата на касовата бележка. Задължително условие за участие е датата на касовата бележка с която се участва в настоящата игра да съответства на периода на играта от точка II

Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.papiapromo.bg При регистрацията участникът трябва:

-да въведе номера на касовата бележка

-да въведе общата сума от закупените продукти- тоалетна хартия PAPIA

-да въведе валиден мобилен номер

-да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на

Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.papiapromo.bg

X. НАГРАДИ:

Общо 14бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676 на стойност 699лв. с ДДС за целия период на играта.

Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления

В случай, че с регистрираната касова бележки не е спечелена награда, участникът автоматично влиза в тегленето на награда в следващия етап (седмица) .

Например.

- Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелена награда, то той участва за седмична награда през следващия етап с касовата бележката която не е спечелила награда.

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Тегленето на седмичните награди ще се извърши на седмична база, сред всички участници, регистрирали успешно минимум 1 касова бележка, която не е била печеливша по време на периода на активността. Разпределението на периодите за теглене на награди на Промоцията (Играта) е както следва:

Период 1 – 12.10. – 18.10.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 2 – 19.10. – 25.10.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 3 – 26.10. – 01.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 4 – 02.11. – 08.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 5 – 09.11. – 15.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 6 – 16.11 – 22.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Период 7 – 23.11 – 29.11.2020 г. включително – 2 бр. Прахосмукачки робот IROBOT Roomba 676

Тегленето на печелившите участници ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.papiapromo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

XI. С една регистрация един участник може да спечели само по една награда за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. с една регистрация един участник може да спечели само 1 бр. Прахосмукачка робот IROBOT Roomba 676

XII. Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер.

Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер.

Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

XIII. Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и/или със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0877311411 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не подадат данните си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

XIV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

XV. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

XVI. Печелившите участници получават наградите си след представяне на куриера печелившата касова бележка, която отговаря на условията посочени в т. IX . Задължително условие е имената на продуктите и марката да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

XVII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

XVIII. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице;

б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;

в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила.

Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

XIX. Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

XX. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

XXI. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша касова бележка и подписване на приемо-предавателен протокол.

Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:

XXII. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

XXIII. С участието си в томболата всеки участник изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й. Личните данни на участниците ще бъдат съхранявани до приключване на процедурите от последната томбола и изтичане на периода на промоционалната игра, който е на 04.01.2021. След приключване вашите данни ще бъдат заличени съгласно Европейски регламент и Комисия за защита на потребители.

XXIV. Предоставените от участниците лични данни (имена, телефон и адрес) ще бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Хайат България Кемикъл” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Хайат Холдинг, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра, организирана от Хайат България Кемикъл ЕООД, както и разпространение на спечелени награди. Първите седем цифри (без националния код 00359) на телефонните номера на печелившите участници ще бъдат обявявани на промоционалния сайт www.papiapromo.bg.

XXV. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията на участниците, освен в случаите на случайно събитие, непреодолима сила, злонамерени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация и при спазване на законово установените процедури.

XXVI. С приемането на настоящите Правила, участникът се съгласява Личните му данни, да се използват от Организаторът за идентификация, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни, както и с маркетингови и рекламни цели по време и след провеждане на играта.

XXVII. С приемането на настоящите Правила, участникът се съгласява с въжможността Организаторът да му изпраща рекламни, търговски и информационни съобщения на електронната поща, регистрирана към потребителския профил, да контактува с него по телефон с маркетингова цел или в случай на изтегляне като печеливш участник.

XXIV. Един участник с една регистрирана касова бележка може да спечели само по-един брой награда от вид за периода на Промоцията. Всеки пореден опит ще бъде считан за невалиден.

XXV. Правна квалификация: Играта не е и не може да бъде квалифицирана като „хазарт” по смисъла на Закона за хазарта. Тя не отговаря на определението за „хазарт” по чл. 2 ал. 1, - в нея липсва залог и нито един от Участниците не може по никакъв начин да загуби каквото и да било. За провеждането й не се изисква разрешение от Държавната комисия по хазарта – Играта е сред изключенията по чл. 4 ал. 3 от Закон за хазарта.

Отговорност:

XXVI. Организаторът на Промоцията (Играта) не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи.

XXVII. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства

и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди.

XXVIII. Евентуално възникнали спорове между Организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне съгласие чрез намесата на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

XXIX. Хайат България Кемикъл EOOД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други, не може да активира промоцията на 12.10.2020 г. и/или да я прекрати на 30.11.2020 г.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ

ЛИЦА

XXX. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), във връзка с параграф 1, т.62 от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100 (сто) лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Голямата награда, която се предоставя в настоящата промоция, е на стойност по- висока от 100 (сто) лева с ДДС, поради което представлява облагаем доход за физическото лице, за който той дължи данък. Организаторът, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ, е задължен да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. Удръжката не намаля стойността от 500 лв

XXXI. За целите на изпълнение на разпоредбите на ЗДДФЛ, при получаване на наградата спечелилият доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за оформане и подисване на приемо-предавателния протокол за получаване на наградата. Дължимият данък ще бъде внесен от и за сметка на Организатора. Внесеният данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.

Регистрирай
Регистрирай стойността, номера на касовата бележка и твоят мобилен телефонен номер:

Съгласен съм с Официалните правила на играта и Политиката за поверителност

трябва да потвърждиш, че ще запазиш касовата бележка до края на играта

Печеливши
Списък на спечелилите Roomba 676

19 Октомври
0885 466 XXX
0896 787 XXX

26 Октомври
0897 996 XXX
0878 755 XXX

02 Ноември
0887 493 XXX
0889 289 XXX

09 Ноември
0878 983 XXX
0895 670 XXX

16 Ноември
0876 795 XXX
0879 892 XXX

23 Ноември
0898 507 XXX
0888 923 XXX

1 Декември
0898 642 XXX
0882 010 XXX

Участващи продукти
Тоалетна хартия PAPIA с балансирано pH

Тоалетна хартия PAPIA
Опаковка 4 бр
3 пласта

Тоалетна хартия PAPIA
Опаковка 8 бр
3 пласта

Тоалетна хартия PAPIA
Опаковка 16 бр
3 пласта

Тоалетна хартия PAPIA
Опаковка 24+6 бр
3 пласта

Тоалетна хартия PAPIA Pure Soft
Опаковка 32 бр
4 пласта
Ароматизирана тоалетна хартия PAPIA с екстракт от божур

Тоалетна хартия PAPIA Exotic
Опаковка 4 бр
3 пласта ароматизирана

Тоалетна хартия PAPIA Exotic
Опаковка 8 бр
3 пласта ароматизирана

Тоалетна хартия PAPIA Exotic
Опаковка 16 бр
3 пласта ароматизирана

Тоалетна хартия PAPIA Exotic
Опаковка 24+6 бр
3 пласта ароматизирана